42st solpaneler på 370Wp från Longi Solar

Se bild nummer två för ett intressant montagesystem kallat korsmontage/dubbelmontage som bidrar till ett ökat luftintag och därmed en högre avkylningseffekt, resulterande i en högre verkningsgrad på solpanelerna.