17,92 insallerade kWp

Även här var valet av Windons underhållsfria panel en självklarhet.