36 st Windon effecta på garagetak

Valet av Windon effectas underhållsfria panel var självklar för Benny Valtersson (VD för Stångebro bygg).