Solel genom effektiva solceller

Vill du producera din egen klimatsmarta el och vara självförsörjande på energi är solel ett mycket smart val. Genom solceller på taket kan du oberoende av andra få nästa oändlig tillgång till el och energi. Förutom att solpaneler har minimal påverkan på naturen kan du också sälja överskottsel till energibolag.

Målet för TG:s El är att det ska vara enkelt för dig som kund att börja producera egen solel och vi tar därför ansvar för helheten från projektering till färdigt solkraftverk. Vi satsar på kvalitet i varje del och projektet börjar med ett personligt besök där vi tillsammans går igenom din fastighet, dina önskemål, försäkringskrav, elsäkerhetskrav och vilka möjligheter som finns.

Vi arbetar med solenergi för alla fastighetstyper och kunder så oavsett om du är privatperson, lantbruk eller företag/bostadsrättsförening är du varmt välkommen att kontakta oss!

Varför välja solceller?

När solen lyser en timme över Sverige genererar den lika mycket energi som vi tillsammans förbrukar under ett år. Vi tar tillvara en mycket liten del av denna oändliga energikälla, men genom att använda solpanel går det i alla fall att försöka nyttja så mycket som möjligt av energin. Det finns dessutom stora förhoppningar om att vi inom en överskådlig framtid ska kunna lagra den solel vi producerar under sommaren i flera år.

För att påskynda vår omställning till förnyelsebar energi har staten valt att subventionera solkraft. Det gör att du idag får 60 öre per kwh i skattereduktion för din överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Återbetalningstiden på solpanel ligger idag på cirka 10 år för en privatbostad och de flesta solcellstillverkare har effektgarantier på över 25 år. Det innebär att du kommer att få en god avkastning på din solcellsanläggning på cirka 7-12 % under lång tid. Det finns med andra ord ingen anledning att vänta med sitt beslut att installera solceller.

Solpanel för olika typer av fastigheter

Beroende på vilken typ av fastighet och verksamhet det rör sig om kan förutsättningarna skilja sig en hel del åt när det gäller installation av solpanel. Vi erbjuder projektanpassade lösningar vid våra installationer av solceller. Gemensamt för alla våra installationer är att du alltid får solfångare som är anpassade efter vårt nordiska klimat och att solcellerna klarar av kondensvatten samt undviker problem med frostsprängningar på grund av dåligt konstruerad ramar.

Solceller för privatbostad

Idag är det lönsamt för i stort sett alla villaägare att installera solceller på sin fastighet. Priserna har genom åren minskat och det finns möjlighet till att nyttja rotavdrag på installationen. Genom att bli din elproducent så tar du dessutom det första steget mot ett långsiktigt eloberoende.

Solceller för lantbruk

Du som är lantbrukare är van vid långsiktiga hållbara investeringar och det är precis vad våra kvalitativa produkter erbjuder. Med ett lantbruks stora energikostnader blir ett solkraftverk snabbt återbetalt och genererar en mycket bra årlig avkastning. De stora takytor som finns på lantbrukets byggnader är ofta perfekta att installera solceller på. Det finns även möjlighet att sätta solceller på markställning istället för på takytorna. Detta sätt att installera solceller är vid en större anläggning överlägset i både effekt och pris per watt. Genom att använda markställning ökar varje solpanels effekt avsevärt då det finns en stor luftspalt som kyler den värmekänsliga solpanelen. Det är därför Sverige är mer lämpat för solceller sommartid än många länder på sydligare breddgrader då deras höga temperatur sänker solcellernas effekt.

Solceller för företag

Solceller lämpar sig särskilt väl på företagsfastigheter som slukar mycket energi på dagtid. Det går snabbt att återbetala investeringen och du får sedan en stabil långsiktig avkastning på din investering. Om du äger fastigheter och behöver få upp marknadsvärdet på dessa för att finansiera nya fastighetsköp eller om du går i säljtankar får vi ner ditt driftsnetto och därmed ökar värderingen på din fastighet! Utöver de ekonomiska fördelarna som solceller erbjuder kan du kommunicera mot dina kunder om företagets engagemang i miljöfrågan och dess hållbarhetsarbete.

Solceller för bostadsrättsföreningar

Som bostadsrättsförening finns säkert erfarenhet av att göra långa underhållsplaneringar och väga investeringar mot höjda bostadsrättsavgifter. Med solceller kommer avkastningen direkt och återbetalningstiden är kort i jämförelse med hur länge solcellsanläggningen producerar el. Driftkostnaderna i en bostadsrättsförening är stora och reglerna och möjligheterna att investera i solceller ser olika ut beroende på vilka val ni som bostadsrättsförening gjort tidigare. Kontakta oss så hjälper vi er att utröna vilka förutsättningar ni har.

Har du frågor angående installation av solceller?

Vi gillar när våra kunder hör av sig. Är det något du vill veta om oss eller våra installationer av solceller och solpanel? Du kanske vill ha en offert, få en tidsplan eller vara säker på att vi jobbar med behörig personal?

Vare sig det gäller en villa eller om du som företagare behöver hjälp finns vi här för dig. Ring oss på 0122-161 80 eller skicka ett mail till info@tgselab.se så börjar vi där.

Vi på TG:s El följer inte strömmen – vi leder den!